By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 440-445
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 9. 2016
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 215-237
Annotation: V české literatuře 19. století vznikla na sklonku 70. a 80. let vývojová fáze, která bývala tradičně charakterizována jako etapa generace lumírovsko-ruchovské;...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 783-787
Annotation: Recenzní článek.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 442-458
Annotation: Úvodní poznámka k bloku tří recenzí níže zmíněné monografie.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 849-852
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 535-541
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 410-412
Annotation: Polemická reakce na článek J. Holého v ČL č. 6/2009 kritizující níže zmíněnou knihu.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 68-77
Annotation: Textologický rozbor dramatu K. a J. Čapka Adam Stvořitel na základě rukopisu uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 269-274
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 2, s. 274-278
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 3, s. 405-408
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 98-102
Annotation: Úvaha, rozvíjející podněty M. Červenky (sukcesivnost v epice / simultánnost, resp. asociativnost v lyrice), T. Todorova (průhlednost / neprůhlednost...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 87-95
Annotation: Úvaha nad aktuálními debatami o možnostech literární historie, autor jako řešení nabízí koncept "modelů".
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 887-890
Annotation: Referát o kongresu.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 254-265
Annotation: Úvaha podnícená textem E. Volka.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 4, srpen, s. 554-557
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 772-776
Annotation: Recenze sborníku ze sympozia konaného v r. 1997.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 253-275
Annotation: Srovnávací studie.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 363-370
Annotation: Recenze.
Article