By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 160-174
Annotation: Kapitola z knihy Citlivé město, která vznikala na základě grantového projektu GA ČR "Text v pohybu" (405/03/0416) a výzkumného záměru ÚČL...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 4, srpen, s. 540-544
Annotation: Referát přednesený na kolokviu; autorka svou představu o textu jako poli demonstruje na textu, který se, podle ní, tvoří mezi textem literárním...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 5, říjen, s. 537-544
Annotation: Studie.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 5, říjen, s. 605-611
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 3-19
Annotation: Studie patřící do oddílu Kompozice literárního díla je kapitolou z připravované knihy Poetika literárního díla 20. století.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 467-470
Annotation: Příspěvek je z rozsáhlého kolektivního díla ...na okraji chaosu... (Poetika literárního díla 20. století).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 3, s. 277-290
Annotation: Studie (kapitola z disertační práce Critica e storiografia letteraria ceca tra il 1883 e il 1918: Alcune tendenze).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 66-78
Annotation: Originál studie vyšel ve sborníku Le roman tcheque dans le contexte international. Mémoire et tradition dans la prose contemporaine (ed. : Voisine-Jechová...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 1, s. 9-35
Annotation: Studie vycházející z děl české i světové literatury.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 227-253
Annotation: Studie; s oddíly Román v rámci teorie druhů a žánrů, Dílo - text - intertextualita, Vyprávění a jeho složky.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 127
Annotation: Informace o stejnojmenném rukopisu kolektivního díla (volně navazujícího na knihu Poetika české meziválečné literatury (Proměny žánrů),...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 1, s. 14-27
Annotation: Studie s kapitolami Mystérium knihy, Nalezený rukopis, Sebereflexívní text.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 2, s. 115-125
Annotation: O typologii exotismu v dobrodružných a cestopisných knihách (doloženo též prózami Čapek Karel).
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 470-473
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 1, s. 93-96
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 4, s. 315-327
Annotation: Zkoumáno období od: Arbes Jakub po: Pujmanová Marie a Hostovský Egon.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 415-419
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 4, s. 348-364
Annotation: Rozbor povídkové tvorby i: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 6, s. 505-521
Annotation: V studii je zkoumána poetika díla: Čapek Karel, Čapek Josef (mladé období), John Jaromír (zvl. Moudrý Engelbert), Vančura Vladislav (zvl. Markéta...
Article