By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 696-707
Annotation: Studie o formě a funkcích tří dochovaných dopisů Karla Havlíčka z druhé poloviny roku 1854 (12.7., 23.11., 23./24.12.) určených s největší...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 204-224
Annotation: Studie se věnuje dvěma "já" v korespondenci K. Havlíčka s F. Weidenhoffrovou v období duben 1845 - srpen 1846 .
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 659-671
Annotation: Východiskem úvah o způsobech vyjadřování kontaktu a o reflexi vztahu v korespondenci je materiál připravované kritické edice úplné korespondence...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 936-941
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 107-111
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 6, prosinec, s. 869-872
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 218-227
Annotation: Studie, spojující analýzu jednoho dopisu B. Němcové (J. Němcovi, z 13. 6. 1857) s připomenutím dobové pražské pověsti o zkázonosné kometě.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 493-517
Annotation: Studie mapující ve světle "nových pramenů a souvislostí" (rané deníkové zápisky S. Podlipské, dopisy S. Podlipské K. Světlé) peripetie vztahů...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 4, srpen, s. 496-503
Annotation: Studie o knize.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 4, srpen, s. 527-528
Annotation: Glosa o zájmu ruské překladatelky A. P. Solovjevové o J. Nerudu.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 111-112
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 2, s. 144-160
Annotation: Studie; sondu první týkající se němčiny publikovaly obě autorky ve Slově a slovesnosti 58, 1997, č. 2, s. 86-94.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 473-476
Annotation: O prvním německém překladu Babičky vycházejícím na pokračování v pražském časopise Erinnerungen (Rakouský beletristický měsíčník) v...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 1, s. 24-29
Annotation: Předneseno při setkání ke 130. výročí narození F. V. Krejčího 24. 11. 1997 v PNP; zejména o vztahu F. V. K. k Vrchlickému v letech 1893 - 1895,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 3-16
Annotation: Studie analyzující autograf trojfragmentu neodeslaného dopisu B. N. z 21. 11. 1861 (adresát: Náprstek Vojtěch) z aspektu "procesu psaní" a autorčiny...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 4, s. 364-380
Annotation: Analytická studie, s kapitolami Mlčení, Paní Prošková a babička, Ztajené dotyky.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 128-130
Annotation: Vzpomínka na F. Vodičku jako učitele na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity.
Article
20