By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 131-134
Annotation: Nekrolog literární historičky a lexikografky, mj. k jejímu podílu na vytváření "Lexikonu české literatury"; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 592-593
Annotation: Polemika o marxismu v literární vědě; na původní studii R. Kandy reagoval P. Janoušek, na Janouškovu polemiku K. Andělová; bio-bibliografická...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 75-82
Annotation: Polemika se studií R. Kandy o marxistickém obratu v myšlení J. Mukařovského a F. Vodičky. Autor studie vyčítá Kandovi přehlížení historického...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 624-626
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 636.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 110-115
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 93-100
Annotation: Polemika s posledním číslem "České literatury" (č. 6/2017), které bylo věnováno marxismu, zejména se studiemi R. Kandy "Subjekty a fragmenty:...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 129-131
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 381-417
Annotation: Studie se věnuje problematice poválečných reflexí protektorátní literatury, respektive proměn jejího obrazu tak, jak si jej v jednotlivých obdobích...
Article
10
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 310-313
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 7. 2017
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 430-440
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 9. 2016
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 470-476
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 9. 2015
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 5, říjen, s. 839-840
Annotation: Glosa k recenzi Z. Brdka v č. 3, připomínající návaznost konference "Umění a kultury střední Evropy" na sympozia pořádaná od poloviny 90....
Article
14
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 854-882
Annotation: Studie je věnována Vladimíru Macurovi, který se zapsal do paměti české literatury jako literární vědec a prozaik, tedy především jako autor...
Article
16
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 753-759
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 570-572
Annotation: Nekrolog divadelního historika F. Černého.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 102
Annotation: Poznámka k ukončení projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (reakce na článek L. Merhauta na s. 97-101).
Article