By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 60-72
Annotation: Rozhovor s J. Kolárem o starší české literatuře mj. též o ediční praxi, osobnostech oboru (F. Vodička, J. Hrabák, J. Lehár aj.), vztahu "staré"...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 853-855
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 5, říjen, s. 649-650
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 98-99
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 3, s. 328-329
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 108-110
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 3, s. 329-330
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 2, s. 214-215
Annotation: Přehledová recenze sborníku ze stejnojmenné konference (pořádané Centrem pro duchovní dějiny střední a jihovýchodní Evropy při lipské univerzitě)...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 329-330
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 6, s. 666-667
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 104-106
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 2, s. 219-220
Annotation: Recenze výboru z autorových prací z let 1966 - 1995 z oblasti literární teorie, historie i kritiky.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 4, s. 442-443
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 213-214
Annotation: Recenze soupisu 171 rukopisných jednotek, získaných Národní (Univerzitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 215-219
Annotation: Recenze práce bulharské slavistky působící v Anglii; edice nejstaršího textu české Kroniky o Meluzíně z 16. století (exemplář z r. 1595 uložen...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 3, s. 327-328
Annotation: Recenze, též o úvodní studii editora.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 426-427
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 658-659
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 659-660
Annotation: Přehledová recenze sv. 7 (AUPO, Philologica 70, 1996, 138 s.).
Article