By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 512-513
Annotation: Jilemnický Peter; o jeho příspěvku k česko-slovenským vztahům; referát přednesený na konferenci KSČ a literatura pořádané Literárněvědným...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 528-530
Annotation: Referát o konferenci pořádané Literárněvědným ústavem SAV ve spolupráci s Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV k 60. výročí založení...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 2, s. 133-142
Annotation: Studie; k 20. výročí úmrtí 4. 5.
Article
5
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 4, s. 361-364
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 5, s. 450-454
Annotation: Rozbor knihy črt, úvah, básnických próz a náčrtů vydaných v roce 1924 pod pseudonymem J. Javor.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 4, s. 364-369
Annotation: Recenze monografie Vznik románové epopeje nového typu v české próze (o díle J. Kratochvíla, M. Majerové, M. Pujmanové a V. Vančury).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 2, s. 186-187
Annotation: O konferenci Ivan Krasko a evropský symbolismus ve Smolenicích.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 4, s. 314-329
Annotation: Rozbor dramat Učitel a žák, Alchymista a Nemocná dívka v kontextu literární tvorby V. V.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 1, s. 90-92
Annotation: Referát o semináři o životě a díle P. J. pořádaném 10. 5. 1975.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 2, s. 175-177
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 4, září, s. 372-377
Annotation: Recenze.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 301-314
Annotation: Přehled prozaického a dramatického díla L. B.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 282-284
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference (Bratislava, květen 1971).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 496-520
Annotation: Rozbor próz raného období V.V.
Article