By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 3-22
Annotation: Studie sleduje, jak se v lyrických básnických textech aktualizuje potenciál vztahů mezi člověkem a vnějším, předmětným světem. Autorka se...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 783-789
Annotation: Studie analyzující proměnu významu pojmů dílo, znak a záměr v díle J. Mukařovského.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 123-130
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 148-159
Annotation: Studie, reformulující a rozvíjející Červenkovy úvahy o povaze lyrické fikce.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 663-674
Annotation: Bohatě inspirovaná úvaha o povaze působnosti uměleckého literárního textu. Text vychází z přednášky (8. 6. 2004) na kolokviu z cyklu Literatura...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 683-687
Annotation: Shrnutí diskuse, následující po přednáškách I. Vaňkové, M. Kubínové a M. Jankoviče (8. 6. 2004) na kolokviu z cyklu Literatura jako text mezi...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 4, s. 428-431
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 4, s. 407-413
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 482-485
Annotation: Tezovitý výtah z autorčina referátu Několik poznámkek k obsahu a užívání pojmu estetická funkce, předneseného na mezioborovém semináři...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 4, s. 433-438
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 1, s. 46-63
Annotation: Studie vycházející z prací J. Mukařovského aj.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 427-433
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 17-48
Annotation: Část rozsáhlejší studie připravované pro sborník, který bude prezentovat výsledky kolektivní práce nazvané Poetika míst.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 5, s. 533-539
Annotation: Interpretace z r. 1991, napsaná původně pro publikaci Český Parnas (1993), nakonec nezařazena.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 139-145
Annotation: Vzpomínky na literární semináře F. Vodičky.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 104-108
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 132-137
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 529-532
Annotation: Seifert Jaroslav; recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 6, s. 547-571
Annotation: Studie je součástí připravované kolektivní publikace Proměny subjektu (Pardubice, Mlejnek); analýza české poezie 30. let vychází mj. z děl...
Article