By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 1-25
Annotation: Studie k žánru črty v českém periodickém tisku první poloviny 19. století; vývoj žánru, črta povahopisná, cestopisná a místopisná, fyziologická,...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 6, prosinec, s. 885-888
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 3, červen, s. 440-444
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 6, s. 121-127
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 4, srpen, s. 583-584
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 90-98
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 5, říjen, s. 651-652
Annotation: Navazuje na Soupis prací Mojmíra Otruby za léta 1951-1993 (ČL č. 5/1993).
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 550-551
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 502-518
Annotation: Slovníkové heslo; v ČL č. 6 otištěno upozornění, že v případě tohoto hesla jde o širší verzi (přípravnou studii).
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 519-521
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 6, s. 609-617
Annotation: Srovnávací studie; povídka M. D. R. otištěna in: Mařenčin košíček (Hradec Králové, 1821), Domácí kuchařka (Praha, Odeon, 1986), povídka...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 214-215
Annotation: Referát o konferenci; s přehledem příspěvků.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 28-43
Annotation: Analytická studie překladu uveřejňovaného v letech 1814 - 1815 v příloze Krameriových Vlastenských novin.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 5, s. 556-558
Annotation: Nekrolog.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 419-425
Annotation: Kollár Jan; recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 290-314
Annotation: Studie je součástí autorčiny připravované větší práce o žánrech krásné prózy v českých časopisech uvedeného období; s ukázkami.
Article