By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 556-557
Annotation: Nekrolog.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 3, s. 281-284
Annotation: Recenze edice rukopisů z pozůstalosti.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 62-80
Annotation: Poznámka a otištění hesel překladatelů z připravované příručky: Gzel Petr, Abraham z Gynterrodu, Bulla Karel, Fialka Mořic, Durdík Alois,...
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 398-399
Annotation: Referát o přednášce Osobnost, metody, styl, proslovené 18. 10. 1972 a týkající se české meziválečné prózy.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 177-181
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 5, únor 1970, s. 531-534
Annotation: Recenze 3. čísla ročníku 1968.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 6, únor 1970, s. 670-671
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 5, září, s. 353-376
Annotation: Studie sledující ohlas díla J. Vrchlického zvláště u F. X. Šaldy, F. V. Krejčího a J. Karáska ze Lvovic v devadesátých letech.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 211-212
Annotation: O pracovní poradě o marxistické literární kritice 30. let, pořádané Ústavem pro českou literaturu ČSAV v únoru 1961; úvodní referát přednesl...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 215-216
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 118-120
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 249-278
Annotation: Studie k monografické kapitole Dějin české literatury.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 359-360
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 494-497
Annotation: Příspěvek se věnuje srovnání výše zmíněného románu v časopisecké verzi (1912-1913) a knižní podobě (1923).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 5, 1957, č. 1, březen, s. 62-82
Annotation: Studie se věnuje rozboru srovnávací metody u níže zmíněných monografií.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 368-369
Annotation: Recenze.
Article