By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 328-330
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 101-106
Annotation: Přehledová stať bilancující dosavadní výsledky, současný stav a úkoly literárněvědné bibliografie.
Article
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 412-414
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 464-470
Annotation: Rovnost; recenze soupisu, který tvoří podstatu sborníku a sestavili ho Jiránová Olga a Kubíček Jaromír.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 270-274
Annotation: Barák Josef; recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 1, s. 41-45
Annotation: O životě, veřejném působení a díle; k 9. 10.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 5, s. 427-430
Annotation: Srovnání francouzsky psané prvotiny Un roman au hasard (Bezděčný román) s její českou verzí Dvojí probuzení (otištěna v prvním ročníku...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 2, s. 168-177
Annotation: Referát přednesený na zasedání vědeckého kolegia věd o umění ČSAV 22. 11. 1979.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 1, s. 94-95
Annotation: Doplňky k jeho článku Neznámá báseň mladého Hálka o Karlu Hynku Máchovi (ČL 1975, č. 4); báseň byla otištěna F. Krčmou v Listech filologických,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 2, s. 174-176
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 4, s. 330-333
Annotation: O střetech Šaldy s cenzurou; s otištěním rozhovoru s F. X. Š. (Stráž pokroku [Hradec Králové] 6, 1931, č. 4, s. 1, 30. 1.).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 4, s. 345-348
Annotation: Doplněk k bibliografii D. Kořínkové (1974).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 3, s. 287-288
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 6, prosinec, s. 567-570
Annotation: Recenze zaměřená na kritiku editorské práce A. Závodského, který ve sborníku publikoval vzájemnou korespondenci A. Dvořáka a F. X. Šaldy (pod...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 4, září, s. 358-362
Annotation: O zájmu rakouské policie o besedu uspořádanou 12. 11. 1860 k 50. výročí narození K. H. M.; s otištěním básně Karel Hynek Mácha, čtené na...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 273-275
Annotation: K článku v ČL, č. 2.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 156-170
Annotation: Polemika s článkem O. Králíka Problém Barákova autorství (ČL 1973, č. 2); kapitolka z větší stati Králík kontra Barák, která vyjde ve sborníku...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 288-292
Annotation: Recenze s dopňky.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 282-287
Annotation: Recenze knihy vzpomínek na F. X. Šaldu; s kritikou nespolehlivých informací Františka Skácelíka i editora Bedřicha Slavíka.
Article