By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 4, s. 444-445
Annotation: Recenze knihy amerického bohemisty.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 123-133
Annotation: Studie vycházející z nedokončeného rukopisu (uložen v LA PNP) "ženské encyklopedie" připravované v Amerlingově Budči členkami ženského vlasteneckého...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 5, s. 552-553
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 105-107
Annotation: Nekrolog k 28. 10. 1993; připojen soupis Z bibliografie prací J. M. Lotmana v češtině a slovenštině (s. 107-108).
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 124-125
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci o kultech v literatuře, konané v Literárněvědném ústavu Maďarské akademie věd 13.-14. března 1991; český...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 6, s. 568-569
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 79-80
Annotation: Recenze sborníku z přednášek ze semináře Školy slovanských a východoevropských studií Londýnské univerzity 1983-84, týkajících se též...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 2, s. 183-184
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 4, s. 342-345
Annotation: Příspěvek ze sympozia představitelů literárněvědných pracovišť (Smolenice, 26.-28. 9. 1988) u příležitosti 70. výročí vzniku Československé...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 4, s. 363-366
Annotation: Heslo z připravované příručky Rozumět literatuře 2.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 4, s. 374-375
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 3, s. 210-227
Annotation: O vývoji žánru od dob Macharových a Vrchlického do poezie mezi dvěma válkami; Machar Josef Svatopluk, Vrchlický Jaroslav.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 3, s. 280-281
Annotation: Recenze; Čelakovský František Ladislav.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 6, s. 481-486
Annotation: Rozbor významové stavby.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 175-178
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 464-466
Annotation: Recenze knihy o Ruské formalistické škole, Pražském lingvistickém kroužku, nové kritice, fenomenologii a sociologii.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 6, s. 547-550
Annotation: O první odborné práci L. Š. Politický smysl sokolství, 1932; referát přednesený na konferenci Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla pořádané...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 303-310
Annotation: Jungmann Josef; studie.
Article