By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 377-380
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 417.
Article
2
DOI
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 155-196
Annotation: Studie se zabývá poetikou historického vyprávění, a to na širokém vzorku textů české a latinské dějepisné prózy 16. a 17. století, zkoumá...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 721-727
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 786.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 705-716
Annotation: Rozhovor, zejm. o antologii z italské renesanční literatury, jejíž projekt nalezený v pozůstalosti V. Černého J. Pelán dokončil, dále o středoevropském...
Article
5
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 490-494
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 10. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 526.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 876-910
Annotation: Anketa; oslovení si vybírali z širší nabídky otázek, které se týkaly aktuálního významu humanistické literatury, žánrů, vztahů mezi užívanými...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 792-826
Annotation: Studie se soustředí na téma panegyrické tvorby věnované panovníkovi, konkrétně Matyáši Habsburskému. Oproti nepočetným literárním dílům...
Article
8
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 929-933
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 950.
Article
9
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 428-434
Česká literatura v síti [online]. -- 11. 11. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografické poznámky o autorech recenze připojeny na s. 454 a 455.
Article
10
11
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 600-605
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 11. 2016
Annotation: Recenze knihy, jež vznikla z rozhlasového cyklu Důvěrná sdělení.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 305-310
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 585-592
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 12. 2015
Annotation: Recenze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 482-483
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 8. 2015
Annotation: Recenze sborníku, se zmínkou ke každému příspěvku.
Article
15
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 5, říjen, s. 824-831
Česká literatura v síti [online]. -- 29. 12. 2014
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 269-275
Annotation: Studie vstupuje do diskuse o literárněhistorickém konceptu tzv. národního humanismu (v tomto čísle ČL na s. 251-293). Připomíná genezi této...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 901-909
Annotation: Úvodní komentář k otisku překladu studie WB z níže zmíněného sborníku (s. 910-918).
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 5-28
Annotation: Studie, která se pohybuje na pomezí kulturních dějin a poetiky textu, srovnává dva způsoby literární reprezentace města. Klade si otázku, jak...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 935-944
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 726-736
Annotation: Studie k tématům a konceptům níže zmíněných historických a kulturněhistorických prací reflektujících spiritualitu raného novověku; s oddíly...
Article