By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 780-781
Annotation: Nekrolog literárního historika a kritika M. Trávníčka.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 824-830
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 857-858
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 249-252
Annotation: Recenze monografie zabývající se mj. ohlasem literárního díla K. K. Chestertona v české literatuře.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 491-507
Annotation: Studie o postojích českých spisovatelů a představitelů kulturního života obecně ke krizi parlamentní demokracie 30. let. Autor analyzuje názory...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 274-277
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 6, prosinec, s. 910-912
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 6, s. 1-18
Annotation: Studie vyčleňuje tři vzájemně polemické podoby české intelektuální interpreatace událostí ve Španělsku na konci 30. let 20. století: levicově...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 688-693
Annotation: Studie, vycházející z textu přednášky na konferenci česko-německých historiků v Praze (září 2004), nejprve naznačuje problematičnost pojmového...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 281-282
Annotation: Nekrolog za K. Vránou.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 725-728
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 4, srpen, s. 504-508
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 245-247
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 3, s. 329-330
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 6, s. 586-596
Annotation: Studie.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 498-499
Annotation: Úryvek kapitoly z Dějin české literatury 1945 - 1995 (o atmosféře po 2. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956, kdy mohli být...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 3, s. 325-327
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 4, s. 447-448
Annotation: Nekrolog polského bohemisty a slovakisty.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 6, s. 642-643
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article