By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 769-771
Annotation: Nekrolog literárního historika J. Peřiny; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 787.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 91-92
Annotation: Recenze; Šmahelová Helena.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 4, s. 377-381
Annotation: Recenze studie H. Sobkové Nové úvahy o narození a původu Boženy Němcové; Helena Sobková.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 4, s. 315
Annotation: O sympoziu představitelů literárněvědných pracovišť (Smolenice, 26.-28. 9. 1988) u příležitosti 70. výročí vzniku Československé republiky;...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 6, s. 567-569
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 1, s. 78-82
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 1, s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 1, s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 385-386
Annotation: Zpráva a zároveň úvodní poznámka k souboru textů přednesených na konferenci, avšak pro toto otištění mnohde adaptovaných (krácených i rozšířených;...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 466-469
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 3, s. 287-288
Annotation: Recenze knihy, všímající si též účasti spisovatelek v českém feministickém hnutí.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 1, s. 30-45
Annotation: O vývoji románového typu od devadesátých let do rozmezí let třicátých a čtyřicátých; jmenovitě zvl. o tvorbě: Mrštík Vilém, Svoboda František...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 270-272
Annotation: Hrdličková-Šrámková Miloslava; Šrámek Fráňa; recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 2, s. 149-161
Annotation: O vztahu K. Č. a: Šrámek Fráňa a o Šrámkově literárním vlivu na Čapka.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 420-432
Annotation: Týká se zobrazení ženy v románech: T. N., Jesenská Růžena, Podlipská Sofie, Svobodová Růžena, Viková-Kunětická Božena, Sumín Jiří, Benešová...
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263
Annotation: Literárněvědná společnost, Literárněhistorická společnost; historický přehled.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 6, s. 522-530
Annotation: Dobříš, 23.-24. 4. 1985.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 286-287
Annotation: O mezinárodním sympoziu o díle K. M. Č. Ch. (Londýn, 17.-20. 9. 1984).
Article