By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 2, s. 183-184
Annotation: Stručná rekapitulace vydávání Šaldových sebraných spisů za posledních 42 let; u příležitosti vydání reprintu 1. svazku Šaldova zápisníku...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 4, s. 381-384
Annotation: Recenze; Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 65-70
Annotation: S výňatky z dopisů, dokumentujícími postupné vrůstání P. E. do českého kulturního světa; Fischer Otokar.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 2, s. 172-176
Annotation: Recenze; též recenze: Valouch Josef, Marie Kubátová (1986); Moldanová Dobrava, Valja Stýblová (1986); Kubátová Marie; Stýblová Valja.
Article
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 280-283
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 4, s. 369-376
Annotation: K 10. výročí edice nakladatelství Čs. spisovatel, kterou rediguje Rzounek Vítězslav a kde vyšly monografie: Hájek Jiří, Hrzalová Hana, Buriánek...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 3, s. 193-209
Annotation: Studie o básnické, dramatické a překladatelské činnosti O. F. a zvláště o jeho orientaci na tzv. psychologickou kritiku; s výňatky z textů...
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 176-179
Annotation: Komentář k otištění pěti dopisů I. O. M. Majerové z let 1911-1950; {Majerová Marie}.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 1, s. 65-76
Annotation: Stať zabývající se pozůstalostí z hlediska uživatele - badatele na základě zkušeností získaných v Literárním archívu Památníku národního...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 1, s. 80-82
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 5, s. 526-529
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 1, s. 87-90
Annotation: Recenze; též o významu souborů korespondencí a jejich edic obecně.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 4, s. 361-364
Annotation: Recenze.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 4, září, s. 348-357
Annotation: Komentovaná edice dosud nepublikovaných dopisů F. X. Šaldovi, M. Majerové, J. Horovi a J. Svaté.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 2, duben, s. 172-175
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 181-182
Annotation: Recenze.
Article