By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 97-101
Annotation: Komentář ke kritickým ohlasům Lexikonu české literatury; s oznámením redakční rady Lexikonu české literatury o ukončení grantového projektu...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 514-516
Annotation: Stať glosující motiv andělů v Seifertově díle.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 1, s. 3-8
Annotation: Pojednání o literární lexikografii jako specifické literárněvědné disciplíně.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 327-330
Annotation: Recenze sborníku z interního semináře Ústavu pro jazyk český (konaného v březnu 1990) na téma: Čapek Karel, Hovory s T. G. Masarykem; s recenzentovou...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 5, s. 533-536
Annotation: Text určený jako doslov k vydání sbírky v r. 1974; s autorovým postscriptem podávajícím vysvětlení, proč byl text z tehdejšího vydání vyřazen.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 332-333
Annotation: K autorství tří článků v Přítomnosti (1927), podepsaných přesmyčkovým pseudonymem Donan Coyle a připisovaných některými badateli K. Čapkovi...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 90-94
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 321-336
Annotation: Napsáno 1972, analýzu Mikuláškova "zaumného jazyka" provedl Vašák Pavel (v kap. III, s. 328-333).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 62-80
Annotation: Poznámka a otištění hesel překladatelů z připravované příručky: Gzel Petr, Abraham z Gynterrodu, Bulla Karel, Fialka Mořic, Durdík Alois,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 221-230
Annotation: V prvé kapitole (Dyk a Rimbaud) je sledován vliv R. básně Bateau ivre (v překladu S. K. Neumanna Opilá loď) na D. báseň Giuseppe Moro, v druhé...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 88-94
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 5/6, s. 382-398
Annotation: Rozbor dvojdílného schématu knihy V. V.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 297-303
Annotation: O proměně vztahu autor - vypravěč - postava v souvislosti s celkovou proměnou české prózy třicátých let; diskusní příspěvek přednesený...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 489-493
Annotation: Rozbor metody v prózách V. Linhartové.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 61-68
Annotation: Rozbor povídek z knih Barvy a Mír.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 466-471
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 1-22
Annotation: Rozbor tvůrčí metody V. Ř. a sledování jejího přechodu od psychologického románu k induktivně pojatému společenskému románu ze současnosti;...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 314-318
Annotation: Metodologický rozbor knihy J. P.; závěrem o studii D. D. Blagého.
Article