By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 427-438
Annotation: Komentář k edici archivních dokumentů (s. 429-435) dokládajících okolnosti policejního schvalování 2. českého bálu v r. 1841 (stížnost žadatelů:...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 171-176
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 4, s. 414-415
Annotation: Autor návrhu vychází ze zjištění, že pravděpodobně chybným tiskařovým čtením či spíš básníkovým přepsáním došlo ve verši 349 k...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 14-24
Annotation: Studie.
Article
7
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 385-404
Annotation: Původní verze byla přednesena 24. 11. 1970 na sympoziu k 100. výročí úmrtí K. J. E.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 1, s. 62-63
Annotation: Heslo z připravovaného: Lexikon české literatury.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 1, s. 67-68
Annotation: Heslo z připravovaného: Lexikon české literatury.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 62-80
Annotation: Poznámka a otištění hesel překladatelů z připravované příručky: Gzel Petr, Abraham z Gynterrodu, Bulla Karel, Fialka Mořic, Durdík Alois,...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 281-287
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 2, s. 184-185
Annotation: O autorských obměnách téhož uceleného literárního díla.
Article
14
15
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 5, s. 418-436
Annotation: Otištění hesel P. Bezruč a K. J. Erben; z připravovaného slovníku.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 3, s. 260-269
Annotation: Informace o postupu prací na připravované příručce v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a předložení následujících hesel k připomínkám:...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 3, s. 256-260
Annotation: Rozbor stati Jana Dalibora Kopeckého (1815-1859) o J. K. (Ost und West, Praha, 1839) a o jejím ohlasu.
Article