By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 169-170
Annotation: Nekrolog věnovaný E. Strohsové.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 274-278
Annotation: Chronologicky stavěný profil díla J. Šotoly, orientovaný především k jeho lyrickým a prozaickým vrstvám.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 6, s. 135-136
Annotation: Polemická reakce na text Z. Smolky o edici básní J. V. Sládka, otištěný v předchozím čísle České literatury (54, 2006, č. 5).
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 5, s. 500-505
Annotation: Studie.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 522-526
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 527-531
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 521-524
Annotation: Interpretační stať.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 209-211
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 3, s. 229-235
Annotation: Příspěvek na konferenci; též zmíněni K. Teige, J. Chalupecký, J. Lopatka.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 439-441
Annotation: Recenze souboru reedic; též o práci editora a záslužné vydavatelské činnosti nakladatelství Torst.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 69-73
Annotation: Příspěvek přednesený na brněnské konferenci Oleg Sus redivivus.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 659-663
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 3, s. 323-329
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 139-143
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 522-524
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 6, s. 495-511
Annotation: Studie; předneseno na konferenci v rámci Bezručovy Opavy v září 1987.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 2, s. 187-189
Annotation: Recenze; Dyk Viktor.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 3, s. 275-276
Annotation: Recenze; otištěno pod pseudonymem Tománek Jiří v samizdatovém časopisu Kritický sborník 8, 1988, sv. 2, s. 36-39.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 3, s. 276-278
Annotation: Jirásek Alois; recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 1, s. 86-87
Annotation: Recenze.
Article