By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 3, s. 227-234
Annotation: Citáty jsou uváděny podle 15. svazku Spisů K. Č., Od člověka k člověku II.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 3, s. 286-287
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 269-270
Annotation: Čapek Karel, Čapek Josef; recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 1, s. 13-27
Annotation: Teoretická stať, poukazující v českém kontextu na názory: Nejedlý Zdeněk, Fučík Julius, Šalda František Xaver, Nezval Vítězslav.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 1, s. 3-9
Annotation: Úvodní stať nerudovského čísla.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 553-555
Annotation: Pokračování diskuse vyvolané článkem M. P. a P. V. Funkce a jazyk literární kritiky (ČL 1982, č. 4), na který reagoval Blahynka Milan článkem...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 97-110
Annotation: Studie o prostředí Podkarpatské Rusi, o židovské tematice, legendárních motivech, o roli vypravěče a úloze humoru a ironie v povídkách.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 344-353
Annotation: Studie o potřebě zvědečtění současné kritiky; mj. s kritikou pojmu: Blahynka Milan "pozemšťanství"; rozšířená verze příspěvku předneseného...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 1, s. 1-8
Annotation: O opožděnosti českého romantismu, o poměru romantismu a obrozenského národního programu a o K. H. Máchovi a J. Kollárovi; přepracovaný diskusní...
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 1, s. 91
Annotation: Nekrolog k 24. 8.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 60-65
Annotation: Rozbor.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 217-235
Annotation: O principech výstavby románů M. Majerové, M. Pujmanové, J. Kratochvíla a V. Vančury.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 522-538
Annotation: Studie o souvislosti problému poznání s hledáním románového tvaru v románové trilogii K. Čapka Hordubal - Povětroň - Obyčejný život.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 151-164
Annotation: Rozbor próz L. Fukse.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 19, 1971, č. 1/2, listopad, s. 120-131
Annotation: O prolínání mýtu a skutečnosti v románu I. O.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 124-146
Annotation: O rozporných a tragických rysech poezie mladého J. K.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 5/6, s. 364-380
Annotation: O významu povídky I. O. pro rozvoj moderní české prózy.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 5/6, s. 528-529
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 4, říjen, s. 334-347
Annotation: O úloze komiky při utváření smyslu románu a individuálního stylu M. K.
Article