By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 3, s. 334-335
Annotation: Článek o datech na medaili s reliéfem hlavy B. Němcové.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 4, s. 447-448
Annotation: Poznámka ke 14. číslu Písní kosmických (vyzvání k tanci převzal Neruda podle autora z lidové zdvořilostní zásoby); upozornění na podobný...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 3, s. 327-332
Annotation: Další příspěvek do diskuse literárních historiků o datu narození B. N. (autor trvá na výsledcích svých bádání - 4. 2. 1820).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 207-208
Annotation: Glosa k okolnostem vzniku a vydání almanachu, zejména k důvodům, proč B. N. odmítla dedikaci své osobě, zamýšlenou pořadateli.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 445-447
Annotation: Další příspěvek ke zkoumání rodového původu B. N.; mj. polemika s článkem: Wagnerová Jana, Podivné okolnosti - je Klára Bresslerová matkou...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 225-226
Annotation: Glosa k dvojímu uvádění roku narození B. N. (1818, 1820).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 5, s. 589-595
Annotation: Polemická reakce na odpověď: Haman Aleš, K replice Josefa Poláka (ČL 40, 1992, č. 4, s. 418-419) v diskusi o pojetí balady a romance u Nerudy;...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 5, s. 460-461
Annotation: Přetištění tří Světských písní z chicagského krajanského kalendáře Našinec (roč. 3, na rok 1883), podepsaných jménem Otokar Horský;...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 439-445
Annotation: O překladatelském díle J. V. S.; též o dosavadních překladech.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 291-293
Annotation: Hypotéza o záměně Bohemie a řecké Boiotie.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 563-568
Annotation: Srovnání hlavních vývojových tendencí a uměleckého odkazu básníků.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 368-369
Annotation: Článek o příspěvcích J.K.T. a B.N., vybraných Ferdinandem Čenským pro jeho Českou čítanku ku potřebě c.k. vychovávacích a vzdělávacích...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 264-266
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 151-163
Annotation: Studie srovnává tři verze Sládkova překladu (1870, 1872 a 1909).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 194-195
Annotation: Poznámky k přetiskům básně Jarní z českoamerického časopisu Pokrok (1868) a z otisku v níže zmíněné knize.
Article