By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 60-65
Annotation: O vazbách intermezza ke kompozičnímu rámci skladby a o jeho začlenění se do významové výstavby díla.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 408-413
Annotation: Poukázáno na textovou shodu staročeské veršované skladby O Jetřichovi Berúnském (nazývané též Malá růžová zahrada) s: Dalimilova kronika.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 1, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
5
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 3, s. 193-203
Annotation: Roháč z Dubé Jan; rozbor věnující pozornost akrostichu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 396-406
Annotation: Rozbor skladby Detrimentum pacior; stanovení pořadí slok na základě akrosticha Ronovecz.
Article
9
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 469-471
Annotation: Recenze.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 548-550
Annotation: Recenze vydání překladu Kosmovy kroniky české (1972) a Pokračovatelů Kosmových (1974).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 19, 1971, č. 3/4, únor 1972, s. 404
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 337-338
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 316-318
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 106-107
Annotation: Recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 6, únor 1970, s. 638-642
Annotation: O insitním charakteru některých středověkých památek.
Article