By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 178-180
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 432-446
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy; Mrštík Vilém.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 470-471
Annotation: Recenze; též recenze knihy: Kozlová Danica, Tomáš Jiří, Egon Ervín Kisch (1985); Kisch Egon Erwin.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 273-275
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 4, s. 297-313
Annotation: Též o hodnocení díla E. E. K. : Novák Arne, Macek Antonín.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 193-205
Annotation: O díle J. K. v kontextu doby a literatury třicátých let; s otištěním tří dosud neuveřejněných Kratochvílových dopisů: Hořejší Jindřich...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 2, s. 175-176
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 1, s. 5-32
Annotation: Přehledová stať o recepci díla v literární kritice, publicistice a u jednotlivých osobností u nás i ve světě od roku 1921 do let šedesátých.
Article
11
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 1, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 4, s. 318-328
Annotation: Studie s kapitolami Rozhodující moment [o studii Syntetismus v novém umění, 1891], Syntetismus a symbolismus, Krize pozitivistických metod, Sepětí...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 6, s. 558-560
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 1, s. 7-23
Annotation: Rozbor s kapitolami Pokleslý naturalista, Umění žánru, Přírodopis velkoměsta, Vykreslení typu a Další osudy žánru.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 3, s. 274-277
Annotation: Recenze; zvláště o bohemistické části sborníku.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 398-407
Annotation: Vymezení pojmu a rozbor románové tvorby Karla Sabiny, G. Pflegra Moravského, J. Arbesa, M. A. Šimáčka, J. K. Šlejhara a studie F. X. Šaldy O románu...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 5, listopad, s. 411-424
Annotation: O vývoji jeho básnické tvorby.
Article