By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 104-107
Annotation: Poznámky k recenzi L. Kusákové (ČL 1/2004).
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 318-328
Annotation: Informativní stať o koncepci a současném stadiu projektu Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19. století, zpracovávaného v ÚČL AV...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 1, s. 100-101
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 6, s. 541-557
Annotation: Otištění 24 ukázek z celkového počtu 613 dochovaných dopisových jednotek zaslaných Novákem jeho ženě Jiřině (roz. Haaszové).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 2, s. 168-170
Annotation: Krásnohorská Eliška; recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 4, s. 351-358
Annotation: Tille Václav; otištění 17 listů z let 1915-1937.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 1, s. 82-85
Annotation: Šamberk František Ferdinand; recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 287-288
Annotation: O semináři v Klubu českých spisovatelů 23. 4.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 4, s. 379-382
Annotation: O dalším ročníku Smetanova festivalu (Plzeň, 8.-10. 3. 1984), jehož jednání se značnou měrou týkalo i literárněvědného zájmu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 1, s. 75-87
Annotation: Otištění patnácti čísel z rozmezí let 1884-1912; Heyduk Adolf.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 2, s. 189-190
Annotation: O činnosti Sdružení rodáků a přátel kraje K. Světlé a jeho Zpravodaji, který vydává ve spolupráci s Podještědským muzeem K. Světlé v...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 5, s. 457-459
Annotation: Jirásek Alois; recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 6, s. 558-560
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 3, s. 285-287
Annotation: Referát o sympoziu Město v české kultuře 19. století, pořádaném v rámci 2. ročníku Smetanova festivalu (Plzeň, 4.-7. 3. 1982); literární...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 4, s. 379-380
Annotation: Recenze sv. 4, 1981.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 224-226
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro Českou a světovou literaturu ČSAV 24. 11. 1981 v Praze,...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 276-278
Annotation: Stať o poslání a dosavadních deseti ročnících edice pro mládež ESA v nakladatelství Albatros.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 5, s. 398-414
Annotation: Rozbor povídkového díla s náměty z venkovského prostředí.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 3, s. 268-270
Annotation: Přehledový článek o řadách vydávaných Albatrosem; Klub mladých čtenářů.
Article