By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 4, s. 351-366
Annotation: Studie.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 5, únor 1970, s. 547-552
Annotation: Nekrolog.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 4, říjen, s. 409-424
Annotation: Referát.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 1/2, březen, s. 55-71
Annotation: O motivu bouře ve vztahu k člověku; též o postupném vzdalování mezi funkcí obou složek od těsného svazku v pojetí Prefátově přes paralelismus...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 609-620
Annotation: Rozbor památky z konce 14. nebo začátku 15. století.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 526-528
Annotation: Medailon.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 83-85
Annotation: O knižnici Philologische Studien und Quellen vydávané v Berlíně.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 416-426
Annotation: Rozbor teoretických názorů v muzejním rukopisu XIV E 7, připisovaném Václavu Korandovi ml.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 51-56
Annotation: Přednesený referát.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 1-7
Annotation: Zpráva.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 352-353
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 186-187
Annotation: Recenze.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 1, leden, s. 39-46
Annotation: Článek.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 473-487
Annotation: Rozbor konkrétních postupů při zrodu verze muzejní a drkolenské.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 409-417
Annotation: Recenze studie F. Mužíka Úvod do kritiky hudebního zápisu (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3, 1961).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 90-91
Annotation: Recenze z hlediska literárněhistorického.
Article
20