By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 2, s. 181-183
Annotation: Recenze.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 1, s. 54-61
Annotation: Výzva editorky k filologickému stanovení edičních zásad; polemika s recenzentem své antologie M. Kopeckým a kritika jeho vydání Zdoroslavíčka...
Article
4
5
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 2, s. 181-183
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 6, s. 565-568
Annotation: Recenze antologie latinsky píšících humanistů; též recenze studie J. B. Čapka Paradox české renesance (Annali dell'Instituto Universitario Orientale,...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 5, listopad, s. 480-481
Annotation: Recenze knihy obsahující mj. ukázky ze starších slovenských tisků.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 4, září, s. 382-385
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 3, červenec, s. 275-277
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 172-175
Annotation: Recenze 17. svazku sborníku (1972) o starší české literatuře se zřetelem ke statím bohemistickým.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 75-79
Annotation: Recenzní přehled statí ve sborníku a studie J. Mišianika Slovenská baroková lyrika (in: Slovenská literatúra 1972, č. 1 a 2).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 561-566
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 481-486
Annotation: Polemika se statí P. Trosta Zwei tschechischen Minnereden ve sborníku Wiener slawisches Jahrbuch, sv. 17, 1972.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 379-381
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 360-361
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 363-364
Annotation: Poznámka ke stejnojmenné stati Miloslava Volfa (Pražský sborník historický VI, 1971) o tvorbě tzv. pololidových autorů a o jiných pramenech poznání...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 364
Annotation: Poznámka.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 361-363
Annotation: Recenze.
Article