By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 717-721
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 788.
Article
2
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 494-498
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi recenze na s. 527.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 356-364
Annotation: Studie k možným přínosům filozofického myšlení L. Hejdánka literární historii, věnuje se mj. Hejdánkově definici umění, filozofii nepředmětnosti...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 337-377
Annotation: Anketa inspirovaná konceptem ideálního realismu, který představil M. Charypar ve studii na s. 308-336; s úvodním komentářem. Bio-bibliografické...
Article
5
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 734-741
Česká literatura v síti [online]. -- 28. 1. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 769-770.
Article
6
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 444-448
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 10. 2017
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 591-594
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 448-451
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 7. 2015
Annotation: Recenze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 99-102
Česká literatura v síti [online]. -- 5. 5. 2014
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 778-783
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 800-803
Annotation: Životopisný portrét A. Hamana u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 101-106
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 501-527
Annotation: Studie analyzující za autorova života nezveřejněnou báseň K. H. Máchy Čech a její místo v kontextu soudobých vlastenecko-romantických mytologických...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 466-471
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 266-269
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 116-118
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 559-563
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 6, prosinec, s. 790-809
Annotation: Studie. Autor podrobuje systematické analýze prozaická díla V. Nezvala, zejména pak prózu Valérie a týden divů, všímá si poměru lyričnosti...
Article