By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 527-529
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 6, s. 650-652
Annotation: Referát o mezinárodním kolokviu Loci communes, toposy, stereotypy a klišé pořádaném 28.-30. května 1992 Univerzitou Lumiere Lyon 2 v kampusu Bron;...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 280-285
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 1, s. 67-78
Annotation: Přehled máchovského kultu do počátku šedesátých let a otištění dokumentačních materiálů (policejních hlášení) o besedě, která se konala...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 1, s. 45-71
Annotation: Citační statistikou podložená recepční analýza Máje od jeho vydání (1836) do vydání almanachu Máj (1858).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 2, s. 150-156
Annotation: Recenze knih: Slobodník Dušan, Genéza a poetika science fiction, (Bratislava 1980); Genčiová Miroslava, Vědeckofantastická literatura (1980); Neff...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 553-555
Annotation: Pokračování diskuse vyvolané článkem M. P. a P. V. Funkce a jazyk literární kritiky (ČL 1982, č. 4), na který reagoval Blahynka Milan článkem...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 142-158
Annotation: Studie o systémovém přístupu v literární vědě; z připravované knihy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 4, s. 382-384
Annotation: Referát o mezinárodním kongresu Informatique et Sciences Humaines (Belgie, Liege, 18.-21. 11. 1981).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 344-353
Annotation: Studie o potřebě zvědečtění současné kritiky; mj. s kritikou pojmu: Blahynka Milan "pozemšťanství"; rozšířená verze příspěvku předneseného...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 468-470
Annotation: Informativní přehled; ÚČSL.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 3, s. 276-279
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci Lexicologie politique du francais moderne (Saint Cloud, 15.-20. 9. 1980); zvláště o tématu lexikometrie a zpracování...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 5, s. 445-462
Annotation: Mj. o bilingvismu u: Mácha Karel Hynek; studie je součástí práce o genezi textu a jeho komunikace.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 3, s. 254-262
Annotation: O vztahu obou pojmů v lingvistice, v literární vědě a v textologii.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 6, s. 596-600
Annotation: O recepci díla K. H. M., o prvním tištěném překladu Márinky ve vídeňském časopise Adler, roč. 2, 1839, č. 35, 9. 2., s. 148 - 150 (překladatel...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 1, s. 21-33
Annotation: Studie s kapitolami Teorie knihy, Systém, Textologie a kniha.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 3, s. 228-232
Annotation: O třech etapách zápasu o dílo K. H. Máchy a o máchovské recepci v korespondenci; s otištěním úryvků z dopisů obrozenců z let 1836-37 týkajících...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 6, s. 539-542
Annotation: Recenze.
Article