By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 640-646
Annotation: Studie z let 1940-1941 pro nevydaný sborník k 50. výročí Nerudova úmrtí (redaktor Josef Kopta); připraveno pro samizdatový sborník Quinquagenario...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 385-404
Annotation: Původní verze byla přednesena 24. 11. 1970 na sympoziu k 100. výročí úmrtí K. J. E.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 245-264
Annotation: O žánrovém systému české literatury na konci 18. století; též o postavení veršovaného románu G. P. M. Pan Vyšínský, satirické básně...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 23-26
Annotation: Přednesený referát.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 189-197
Annotation: Charakteristika období 1945-1956 a 1956-1965.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 51-61
Annotation: K návrhům V. Ficka, O. Králíka, M. Červenky a B. Štorka na poradě o textu Slezských písní v Opavě v září 1963.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 200-205
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 136-138
Annotation: Přednesený diskusní příspěvek.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 487-488
Annotation: Nekrolog k 5. 10. 1962.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 383-394
Annotation: Na základě ideového rozboru jednotlivých etap od strukturalismu k marxismu je prokázána souběžnost vývoje Mukařovského s vývojovou problematikou...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 245-246
Annotation: Zkoumání vztahu mezi Šafaříkovou činností vědeckou a básnickou jako typického jevu pro české literární obrození; předneseno ve zkrácené...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 408-435
Annotation: Studie se zabývá historickým významem Máchova literárního díla.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 6, 1958, č. 2, květen, s. 176-197
Annotation: Soubor textologických studií: F. Vodičky (s. 176-188), K. Jánského (s. 188-193) a P. Spunara (s. 193-197) a polemika s pracemi O. Králíka, které...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 6, 1958, č. 1, březen, s. 110-111
Annotation: Poznámky se věnují knihovně J. Jungmanna, která byla prodána do Ruska v roce 1856, a o článku A. S. Mylnikova "Biblioteka Jozefa Jungmanna" v níže...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 5, 1957, č. 1, březen, s. 95-97
Annotation: Nekrolog literárního historika M. Hýska (15. 1. 1885 - 10. 2. 1957).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 358-362
Annotation: Pokračování polemiky s O. Králíkem o textových problémech Máchovy prózy, konkrétně s jeho článkem Polemika, či stanovisko? (Slezský sborník...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 272-274
Annotation: Polemika vydavatelů výboru F. X. Šaldy O umění (1955) s recenzí K. Horálka K novému výboru díla F. X. Šaldy (Nový život č. 5/1956).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 97-118
Annotation: Studie sleduje krystalizaci babiččiny postavy jako literárního typu v souvislosti s objektivními úkoly kladenými na obrozenskou literaturu a v souvislosti...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 74-83
Annotation: Textologická studie napsaná jménem redakční komise Máchových spisů, s polemickým postojem ke studiím O. Králíka Tvůrčí proces u K. H. Máchy...
Article