By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 517-518
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 12. 2020
Annotation: Referát o konferenci ke 130. výročí narození K. Čapka a 75. výročí úmrtí J. Čapka, konané v Hradci Králové 9. 9. 2020; s bio-bibliografickou...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 631-637
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 313-318
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 7. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 617-619
Annotation: Anotace.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 372-391
Annotation: Interpretační studie se věnuje rané próze "Ostrov" bratří Čapků v kontextu žánru robinzonády.
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 482-483
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 8. 2015
Annotation: Recenze sborníku, se zmínkou ke každému příspěvku.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 925-932
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 313-336
Annotation: Studie sleduje způsoby, jimiž jazyk a narativ uchopuje traumatickou zkušenost a smrt. Autor se na dvou dílech K. Čapka a první fázi freudovské...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 604-613
Annotation: Recenzní studie.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 528-546
Annotation: Studie analyzující téma domova v díle K. Čapka z intertextuální perspektivy; s oddíly Domov jako vzdálená vzpomínka; Toulání bez cíle a bez...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 767-782
Annotation: Rozhovor s literárním historikem a překladatelem české literatury do ruštiny O. Malevičem, zejm. o překladu, vztahu české a ruské literatury,...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 249-252
Annotation: Recenze monografie zabývající se mj. ohlasem literárního díla K. K. Chestertona v české literatuře.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 130-134
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 574-578
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 99-108
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 68-77
Annotation: Textologický rozbor dramatu K. a J. Čapka Adam Stvořitel na základě rukopisu uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 6, prosinec, s. 895-897
Annotation: Glosa k výzkumu osobních knihoven významných českých osobností v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 491-507
Annotation: Studie o postojích českých spisovatelů a představitelů kulturního života obecně ke krizi parlamentní demokracie 30. let. Autor analyzuje názory...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 269-274
Annotation: Recenze.
Article