By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 339-345
Annotation: Studie; původně zamýšleno jako doslov k 2. vydání Počátků.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 419-425
Annotation: Kollár Jan; recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 426-427
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 436-439
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 550-552
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 555-556
Annotation: Přehledová stať o aktivitách členů literárněvědné sekce Katedry bohemistiky FF UP od roku 1990; 6. číslo ČL/1996 je autorsky i redakčně...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 658-659
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 659-660
Annotation: Přehledová recenze sv. 7 (AUPO, Philologica 70, 1996, 138 s.).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 109-111
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 2, s. 212-215
Annotation: Recenze svazku, připraveného k vydání v r. 1969.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 2, s. 216-218
Annotation: Němcová Božena; recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 2, s. 222-223
Annotation: Nekrolog k 11. 7. 1995; s přehledem literárněhistorického díla F. B.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 3, s. 332-334
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 105-107
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 1, s. 3-8
Annotation: Pojednání o literární lexikografii jako specifické literárněvědné disciplíně.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 330-331
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 4, s. 438-442
Annotation: Recenze; s výčtem nejzávažnějších chyb a nedostatků.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 5, s. 555-556
Annotation: Recenze; Karásek ze Lvovic Jiří.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 6, s. 668-669
Annotation: Vančura Vladislav; recenze.
Article