By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 384-390
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 416.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 265-268
Annotation: Referát o online konferenci; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 277.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 112-116
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 145.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 747-753
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 787.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 705-716
Annotation: Rozhovor, zejm. o antologii z italské renesanční literatury, jejíž projekt nalezený v pozůstalosti V. Černého J. Pelán dokončil, dále o středoevropském...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 617-622
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 645-646.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 498-502
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi recenze na s. 527.
Article
9
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 378-381
Česká literatura v síti [online]. -- 5. 10. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 400-401.
Article
10
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 238-243
Česká literatura v síti [online]. -- 29. 6. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 263.
Article
11
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 214-217
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 262.
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 112-116
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 131.
Article
13
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 101-105
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 132.
Article
14
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 595-601
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 1. 2020
Annotation: Recenze publikace vydané v návaznosti na zmíněnou výstavu; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 636-637.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 524-528
Annotation: Úvodní článek k sérii textů na téma diachronní naratologie středověku (v kontextu české literatury) inspirovaný "manifestem" E. von Contzen,...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 556-562
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných "manifestem" E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 84-102
Annotation: Studie se zabývá současnou polskou čtenářskou kulturou. Autoři se zaměřují na tři oblasti: (1) na výzkumy Národní knihovny, zejména ve vztahu...
Article
18
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 120-121
Česká literatura v síti [online]. -- 15. 4. 2019
Annotation: Anotace; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 137.
Article
19
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 116-119
Česká literatura v síti [online]. -- 13. 5. 2019
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 892-896
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 3. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané 23.-25. 11. 2018 na Univerzitě v Řezně; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena na s. 907.
Article