By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 33-53
Annotation: Studie se v návaznosti na práci M. Sedmidubského zabývá sylabickou nepravidelností (heterogenitou) básní K. Tomana (a J. Vrchlického) a zaměřuje...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 134-136
Annotation: Zpráva o objevu nového otisku spisu D. I. Nitsche, který byl učiněn díky novým možnostem výzkumu pramenů - zejm. jejich digitalizaci; bio-bibliografická...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 727-734
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 786.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 677-696
Annotation: Studie analyzuje české pásmové skladby jako specifickou formu epiky, jako alternativní pól české historické avantgardy, a v kontextu dlouhých...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 613-616
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 647.
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 375-378
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 401.
Article
7
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 387-393
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 9. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 400.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 271-301
Annotation: Studie se věnuje kontextu vzniku "Nové rady" S. Flašky z Pardubic, podobám fungování duchovního básnického textu v pozdním středověku a recepci...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 332-355
Annotation: Studie analyzuje poezii F. Gellnera, cílem analýzy je potvrdit, že Gellnerovu poezii lze rozdělit do dvou období (rané 1894-1906 a pozdní 1910-1914)...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 182-203
Annotation: Studie se zabývá tématem smutku a melancholie v období socialistického realismu v českém a slovenském literárním kontextu. Autor na vybraných...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 3-39
Annotation: Studie mapuje diskuze týkající se výskytu a historie tónického verše v české literatuře a pokouší se utřídit, vysvětlit a porovnat teoretické...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 65-74
Annotation: Studie se zabývá redakčními zásahy J. Nerudy do básní, které byly publikovány v časopise Obrazy života v době Nerudova redaktorského působení;...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 467-496
Annotation: Studie podává náhled na různé podoby sfingy v české poezii druhé poloviny 19. století, kdy se začala jako dobově atraktivní motiv šířit...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 571-582
Annotation: Recenzní studie; bio-bibliografická poznámka o autorce studie připojena na s. 634.
Article
16
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 261-264
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 9. 2019
Annotation: Referát o konferenci (FF UK, 30. 1. - 2. 2. 2019); bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 271.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 3-31
Annotation: Studie přibližuje vývoj litanických stylizací v tvorbě B. Reynka, a to počínaje sbírkou "Žízně" (1921) až po posmrtně vydanou sbírku "Odlet...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 813-840
Annotation: Studie analyzuje báseň J. Zahradníčka zařazenou do sbírky "Rouška Veroničina" (1949) a jejím prostřednictvím též obecnější postupy typické...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Anotace.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 489-503
Annotation: Studie je věnována Holanově inspiraci fiktivní postavou Ofélie z Shakespearovy tragédie "Hamlet".
Article