By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 121-126
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 146.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 551-572
Annotation: Studie si klade za cíl provést analýzu reprezentace adopce v románech současných českých prozaiček T. Boučkové ("Rok kohouta"), V. Hanišové...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 535-550
Annotation: Studie rozebírá obrazy antisemitismu v meziválečných prózách E. Hostovského "Ghetto v nich" (1928), "Případ profesora Körnera" (1932) a "Dům...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 158-181
Annotation: Studie se zabývá literárními a filmovými reprezentacemi tzv. Krále Šumavy a příběhy s podobnými náměty (převaděči a ochrana státní hranice)...
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 94-101
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 130.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 497-523
Annotation: Studie se věnuje postižení proměn venkovského románu a přístupů k venkovské tematice v próze v období Protektorátu Čechy a Morava. Autor...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 308-336
Annotation: Studie předkládá k diskusi schéma možného vymezení literárních poetik v české fikční próze druhé poloviny 19. století. Vychází z konceptu...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 390-397
Annotation: Studie je součástí souboru příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; věnuje se Jankovičově přínosu k haškologickému bádání. Bio-bibliografická...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 435-438
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 454.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 60-83
Annotation: Studie věnovaná Hrabalovým autobiografickým a esejistickým textům upozorňuje na jejich důraz na nerozdělitelné pouto mezi literaturou a skutečným...
Article
11
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 463-467
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 9. 2018
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 458-463
Česká literatura v síti [online]. -- 1. 10. 2018
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 70-92
Annotation: Autor studie si klade otázku po okolnostech vepsání jména spisovatele J. Holečka do kolektivní, především jihočeské kulturní paměti. Studie...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 6, leden 2018, s. 877-901
Annotation: Studie je věnována literárnímu postmodernismu vycházejícímu z konceptu F. Jamesona; v druhé části autor interpretuje prózy E. Hakla a V. Kahudy.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 659-689
Annotation: Komparativní studie se věnuje interpretaci motivů dvojníka ve vybraných dílech F. M. Dostojevského a E. Hostovského. Autorka vychází zejména...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 689-725
Annotation: Studie se zaměřuje na lektorské řízení Hrabalovy tvorby v 2. polovině 70. let v nakladatelství Československý spisovatel. Autor se konkrétně...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 565-589
Annotation: Studie se věnuje kritice dokumentární platnosti „šumavské“ tvorby K. Klostermanna, a to zvláště ve vztahu k dominantnímu narativu o zániku...
Article
18
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 319-327
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 6. 2017
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 906-916
Annotation: Studie se zabývá okolnostmi samizdatového vydání Medvědího románu J. Kratochvila z roku 1985. Když román nevyšel v edici Petlice, doporučil...
Article