By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 827-848
Annotation: Studie má být prvním krokem k reflexi pojmu "humanistické drama", která dle autorky v české teatrologii dosud chybí. Autorka studie vychází z...
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 611-616
Česká literatura v síti [online]. -- 13. 1. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 634-635.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 2, květen, s. 311-313
Annotation: Anotace dvou knih A. Firlej, které jsou věnovány českým dramatům s tématem holocaustu.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 235-256
Annotation: Studie řeší problém pravděpodobně utajeného autorství hry "Juro Jánošík" (1973, Divadlo Jiřího Wolkra), pod níž je oficiálně podepsán...
Article
6
7
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 137-139
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 6. 2014
Annotation: Referát o konferenci konané 13. 12. 2013 v budově AV ČR.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 256-258
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 231-238
Annotation: Studie analyzující dvě rozhlasové hry V. Linhartové (též k jejich nastudováním). Zaznělo v rámci níže zmíněného debatního panelu pořádaného...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 346-371
Annotation: Studie k literárním ohlasům příběhu židovského chlapce Š. Abelese zavražděného v Praze roku 1694 vlastním otcem kvůli touze konvertovat ke...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 68-77
Annotation: Textologický rozbor dramatu K. a J. Čapka Adam Stvořitel na základě rukopisu uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 3, červen, s. 417-424
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 47-59
Annotation: Studie o dramatech L. Lagronové. Autorka je nahlíží z hlediska moderní feministické literární teorie a gender studies a všímá si přitom především...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 126-132
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 123-128
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 228-239
Annotation: Studie, věnovaná instituci pražského Národního divadla jako místu avantgardního divadelního dění, v soustředění k Nezvalově hře Milenci...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 413-422
Annotation: Interpretace dramatu R. Sikory.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 41-61
Annotation: Studie o žánru operetního libreta, soustředěná především k produkci v 30. letech 20. století. Kap. Konfigurace postav, Typologie prostředí,...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 153-187
Annotation: Studie osvětlující okolnosti a inspirační pozadí vzniku jedné divadelní hry z repertoáru Vlastenského divadla.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 286
Annotation: Polemika s příspěvkem P. Janouška uveřejněným v anketě ČL č. 6/2003 - týká se českého dramatu šedesátých let.
Article