By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 661-678
Annotation: Studie představuje Šaldův poměr k francouzskému antiromantickému myšlení, se zvláštním zřetelem k Charlesi Maurrasovi a jeho přívržencům....
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 125-127
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 5. 2018
Annotation: Referát ze stejnojmenné konference (9. 11. 2017, Praha), kterou organizovala "Revolver Revue" ve spolupráci se "Společností F. X. Šaldy".
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 4, srpen, s. 619-637
Annotation: Studie pojednává o dosavadní přípravě ediční řady Korespondence Jakuba Demla v nakladatelství Dauphin. Shrnuje specifika básníkovy korespondence...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 215-237
Annotation: V české literatuře 19. století vznikla na sklonku 70. a 80. let vývojová fáze, která bývala tradičně charakterizována jako etapa generace lumírovsko-ruchovské;...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 125-130
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 130-134
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 221-231
Annotation: Studie k české textologii a ediční činnosti po roce 1989, mj. k proměnám vydavatelské praxe, níže zmíněným edicím sebraných spisů a nedokončeném...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 491-507
Annotation: Studie o postojích českých spisovatelů a představitelů kulturního života obecně ke krizi parlamentní demokracie 30. let. Autor analyzuje názory...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 274-277
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 6, prosinec, s. 906-910
Annotation: Referát z průběhu konference.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 1-44
Annotation: Studie, soustředěná k Vodičkovu konceptu analýzy narativního textu, je rozdělena do 5 (dále členěných) kapitol: I. Teoretická východiska Pražské...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 45-86
Annotation: Studie, rozčleněná do kapitol: Literární historie - součást filologie i historická disciplína; Snahy konstituovat literární historii jako samostatnou...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 654-661
Annotation: Studie o denících K. M. Čapka-Choda, uložených v jeho pozůstalosti. M. Aleš, B. Benešová, E. Destinnová, J. Herben, K. Klostermann a J. Kvapil...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 688-693
Annotation: Studie, vycházející z textu přednášky na konferenci česko-německých historiků v Praze (září 2004), nejprve naznačuje problematičnost pojmového...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 798-810
Annotation: Studie o Peroutkově recepci myšlení G. K. Chestertona.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 63-77
Annotation: Studie mapující Slavíkovu recepci díla R. Weinera.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 2, s. 149-173; č. 3, s. 250-276
Annotation: Studie s částmi I. Polemika (Literární politika, Podmínky žánrové proměny), II. Od dekadence k estetizaci života (Korespondence aneb "zákon...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 2, s. 117-127
Annotation: Studie (o Šaldových názorech na nastupující mladou generaci).
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 451-481
Annotation: Studie o vztahu V. Černého k F. X. Šaldovi, o Černého sebestylizaci.
Article