By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 906-916
Annotation: Studie se zabývá okolnostmi samizdatového vydání Medvědího románu J. Kratochvila z roku 1985. Když román nevyšel v edici Petlice, doporučil...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 677-680
Annotation: Studie o zpochybnění avantgardních kategorií originality a mimeze v pozdním surrealismu a jejich nahrazení principem přivlastnění (přivlastnění...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 769-772
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 2, s. 181-187
Annotation: O dílech oceněných Kolegiem pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání (v čele s Jindřichem Pokorným) cenou za "nejvýraznější dílo...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 1, s. 82-89
Annotation: Příspěvek do diskuse o problematice regionální literatury, s analýzou děl: Langer František - Gaja Vojtěch, Ves (Hradec Králové, Kruh 1986);...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 316-326
Annotation: Analytická studie, část z větší autorovy práce.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310
Annotation: Analytická studie; s kritickými výhradami k pracím badatelů zabývajících se stejnou problematikou: Štěpánek Vladimír, Macura Vladimír (Znamení...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 326-328
Annotation: Recenze výběru z původně rozhlasových "univerzitních lekcí", které od r. 1985 do poloviny r. 1993 vysílala Svobodná Evropa; s oddíly Filozofie...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 5, s. 533-539
Annotation: Interpretace z r. 1991, napsaná původně pro publikaci Český Parnas (1993), nakonec nezařazena.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 647-653
Annotation: Studie o roli světla a tmy (a určení denní doby) v Tomanově díle; připraveno pro samizdatový sborník Quinquagenario k 50. narozeninám: Jankovič...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 4, s. 415-417
Annotation: Recenze studie sledující vývoj stylizace dialogů v dílech autorů 1. pol. 19. století, zejména: Mácha Karel Hynek, Linda Josef, Klicpera Václav...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 67-84
Annotation: Studie; zejména o námětovém a tematickém zaměření, o hierarchii žánrů a poetik v uvedených proudech české literatury.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 97-100
Annotation: Čapek Karel, Čapek Josef; recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 2, s. 145-156
Annotation: Analytický přehled české "oficiální", samizdatové a exilové prózy 70. a 80. let; upravená verze přednášky na dobříšském setkání bohemistů...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 1, s. 41-54
Annotation: Studie; připojen soupis prací K. Ch. publikovaných v 70. a 80. letech.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 4, s. 329-345
Annotation: Rozbor.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 4, s. 353-374
Annotation: Část diplomové práce (odevzdané v červnu 1990 na Univerzitě Vídeň) rozčleněné do tří částí: úvod, bibliografie periodik, statistiky.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 4, s. 379-381
Annotation: Recenze; psáno v září 1989.
Article