By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 246-251
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 277-278.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 302-331
Annotation: Studie analyzuje německy psanou báseň K. H. Máchy "O Muse"; autor formuluje tezi, že báseň je věnována památce Máchova učitele A. Klara, který...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 2, květen, s. 182-213
Annotation: Studie se věnuje kritickým vydáním "Máje" K. H. Máchy z období od objevení rukopisu básně v r. 1916. Soustředí se tedy především k vydavatelským...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 34-69
Annotation: Studie se zaměřuje na problematiku vlivu cenzury na vydávání díla K. H. Máchy před rokem 1848, a to mimo jiné na základě dosud neprobádaných...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 540-564
Annotation: Studie se věnuje jednomu z klíčových témat chystaného kritického vydání Máchova Máje v knižnici Kritická hybridní edice (KHE). Studie se...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 944-948
Annotation: Recenze. Uvozena přehledem prací vydaných k 200. výročí narození K. H. Máchy v roce 2010.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 742-747
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 747-750
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 639-641
Annotation: Polemická reakce na článek M. Charypara "K možnosti drobných konjektur v Máchových prózách" (In: ČL č. 2/2011; s. 288-290).
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 501-527
Annotation: Studie analyzující za autorova života nezveřejněnou báseň K. H. Máchy Čech a její místo v kontextu soudobých vlastenecko-romantických mytologických...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 466-471
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 471-477
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 218-231
Annotation: Úvodní studie k níže uvedené edici dosud nevydané recenze knihy V. Jiráta z pera J. Mukařovského; s oddíly: Zdroje Jirátovy literární metodologie;...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 288-290
Annotation: Komentář k máchovské textologii založený na příspěvku předneseném na níže zmíněném kolokviu.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 123-133
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci. Referováno postupně o jednotlivých blocích jednání; s úvodní redakční poznámkou.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 852-856
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 277-292
Annotation: Interpretační studie k torzálnímu cyklu historických próz Kat K. H. Máchy (včetně fragmentů) rekonstruující Máchův pohled na českou historii...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 385-391
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 817-835
Annotation: Studie k romantické imaginaci v evropské obrozenské cestopisné literatuře; romantické ztvárnění přírody a krajiny v cestopisech M. M. Z. Poláka...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 5, listopad, s. 753-761
Annotation: Recenze.
Article