By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 592-593
Annotation: Polemika o marxismu v literární vědě; na původní studii R. Kandy reagoval P. Janoušek, na Janouškovu polemiku K. Andělová; bio-bibliografická...
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 365-370
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 9. 2020
Annotation: Polemická reakce na článek P. Janouška je příspěvkem k diskusi o marxismu v literární vědě; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 75-82
Annotation: Polemika se studií R. Kandy o marxistickém obratu v myšlení J. Mukařovského a F. Vodičky. Autor studie vyčítá Kandovi přehlížení historického...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 711-736
Annotation: Studie se zabývá teoretickými předpoklady přechodu J. Mukařovského a F. Vodičky od strukturalismu k marxismu a podobami poválečného - i poúnorového...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 870-876
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 908.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 2, květen, s. 153-181
Annotation: Studie předkládá revizi určitého momentu českých a francouzských dějin myšlení o literatuře, který se odehrál v druhé polovině 60. let...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 6, leden 2018, s. 902-920
Annotation: Rozhovor, mj. o Z. Nejedlém, R. Kalivodovi, J. Patočkovi, J. Mukařovském, K. Kosíkovi a B. Hrabalovi; připojen "Soupis jubilejních edic" (s. 920).
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 99-109
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
9
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 109-115
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 4, srpen, s. 527-548
Annotation: Autor studie metodou archeologické deskripce, inspirované koncepcí M. Foucaulta, přibližuje estetické myšlení marxistického teoretika R. Kalivody....
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 925-932
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 788-792
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 369-384
Annotation: Rozhovor o životě a díle MG; mj. o J. Mukařovském a strukturalismu. Uvozeno bio-bibliografickou poznámkou o MG.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 737-754
Annotation: Recenzní studie k výboru z prací literární teoretičky H. Schmidové.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 468-471
Annotation: Článek o versologické učebnici J. Hrabáka u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. zmíněn vliv strukturalismu a J. Mukařovského.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 385-397
Annotation: Rozhovor o strukturalismu, teorii verše obecně a české versologii zvláště.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 409-427
Annotation: Studie je věnována rytmické stránce rýmu v knižně publikovaných sbírkách J. Nerudy. Metodologicky vychází z prací J. Mukařovského (rytmická...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 218-231
Annotation: Úvodní studie k níže uvedené edici dosud nevydané recenze knihy V. Jiráta z pera J. Mukařovského; s oddíly: Zdroje Jirátovy literární metodologie;...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 283-287
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 790-795
Annotation: Úvaha k problému identity díla v souvislosti s rolí čtenáře, zejm. ke vztahu poetologického a estetického přístupu k literárnímu textu v díle...
Article