By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 438-467
Annotation: Studie je zaměřena na dílčí problematiku uměleckého narativu, kterou je funkční korelace percepční a kognitivní perspektivy, již analyzuje...
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 375-378
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 401.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 65-74
Annotation: Studie se zabývá redakčními zásahy J. Nerudy do básní, které byly publikovány v časopise Obrazy života v době Nerudova redaktorského působení;...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 711-736
Annotation: Studie se zabývá teoretickými předpoklady přechodu J. Mukařovského a F. Vodičky od strukturalismu k marxismu a podobami poválečného - i poúnorového...
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 884-888
Česká literatura v síti [online]. -- 29. 4. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 907.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 743-769
Annotation: Studie se zabývá stylometrickou analýzou básnického díla J. Baráka. V úvodu autoři stručně shrnují polemiku, kterou vyvolala hypotéza...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 236-246
Annotation: Článek poskytuje informace o Databázi českých meter (DČM), která zpřístupňuje metrický a strofický popis téměř 1 700 básnických sbírek...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 372-394
Annotation: Cílem studie je formulovat výzkumný záměr týkající se reflexe realismu v historii české literatury. Autor nejprve stručně rekapituluje možnosti...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 434-449
Annotation: Příspěvek k diskusi polemizuje zejm. s názory J. Mareše a J. Randáka v článku "Nenávist není řešení: Jan Neruda, antisemitismus a Židé"...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 450-454
Annotation: Polemická reakce k článkům A. Hamana a J. Mareše a J. Randáka.
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 463-469
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 7. 2014
Annotation: Polemika; zejm. s příspěvkem A. Hamana "Ideologicky předpojatá kritika Nerudova díla ".
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 718
Annotation: Úvodní komentář k otištěné diskusi nad knihou "Jan Neruda a Židé" (s. 719-787).
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 719-768
Annotation: Studie doplňuje a částečně koriguje zjištění představená v publikaci "Jan Neruda a Židé: texty a kontexty". Autor kromě toho představuje...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 769-782
Annotation: Recenzní studie vyzdvihuje odvahu autorů vstoupit na tenký interpretační led i narušit obraz „národních velikánů“. Na druhé straně upozorňuje...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 783-787
Annotation: Recenzní článek.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 778-783
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 409-427
Annotation: Studie je věnována rytmické stránce rýmu v knižně publikovaných sbírkách J. Nerudy. Metodologicky vychází z prací J. Mukařovského (rytmická...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 149-174
Annotation: Studie k životopisu jako v čase proměnlivé kolektivní interpretaci života jedince; na příkladu životopisu J. Nerudy - zejm. k selektivním tendencím...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 437-442
Annotation: Recenze.
Article