By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 269-275
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 276-277.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 246-251
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 277-278.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 137-138
Annotation: Soupis bohemistických dizertačních prací s literárněvědným zaměřením z roku 2020, s dodatky za rok 2019; bio-bibliografická poznámka o sestavitelce...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 139-144
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 148.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 776-783
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 787.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 637-642
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 645.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 519-524
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 396-399
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
9
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 214-217
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 8. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 262.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 244-245
Annotation: Bibliografický soupis bohemistických prací s literárněvědným zaměřením; bio-bibliografická poznámka o sestavitelce připojena na s. 262.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 253-259
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 261.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 124-129
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 943-947
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 775-780
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
15
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 772-774
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu pořádaném 17. 10. 2019 v Ústavu pro českou literaturu, v jehož rámci byly prezentovány výsledky projektu "Future of Polish...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 627-633
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 446-451
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období duben-květen 2019.
Article
18
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 256-257
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 6. 2019
Annotation: Bibliografický soupis bohemistických prací s literárněvědným zaměřením; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 272.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 265-269
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období únor až březen 2019.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 129-135
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období prosinec 2018 až leden 2019.
Article