By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 380-389
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče, mapuje jeho vědeckou dráhu; bio-bibliografická poznámka o autorovi studie...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 870-876
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 908.
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 896-898
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 3. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané 16.-17. 10. 2018 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena...
Article
4
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 444-448
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 10. 2017
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 99-109
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 109-115
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 907-917
Annotation: Studie se věnuje následkům komputačního obratu v humanitních vědách, především u teorie literatury.
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 98-102
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 4. 2015
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 4, srpen, s. 527-548
Annotation: Autor studie metodou archeologické deskripce, inspirované koncepcí M. Foucaulta, přibližuje estetické myšlení marxistického teoretika R. Kalivody....
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 341-371
Annotation: Studie poprvé představuje teorii dramatu A. Müllera, která tvoří stěžejní část jeho přednášek z estetiky držených na pražské univerzitě...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 430-441
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou knihu P. Stockwella v kontextu kognitivní gramatiky.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 790-795
Annotation: Úvaha k problému identity díla v souvislosti s rolí čtenáře, zejm. ke vztahu poetologického a estetického přístupu k literárnímu textu v díle...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 783-789
Annotation: Studie analyzující proměnu významu pojmů dílo, znak a záměr v díle J. Mukařovského.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 293-316
Annotation: Studie zaměřená na pražské přednášky A. G. Meissnera z estetiky a poetiky (zaznamenané J. Jungmannem a J. L. Zieglerem); zejm. k často se vyskytujícím...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 307-311
Annotation: Referát o 29. ročníku níže zmíněného sympozia.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 123-131
Annotation: Recenze sborníku studií.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 673-676
Annotation: Studie k názorům K. Teiga na pokračování předválečné avantgardy a poválečný vývoj surrealismu (východiskem jsou texty K. Teigeho ze čtyřicátých...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 681-689
Annotation: Studie k předválečné a poválečné avantgardě, ke kontinuitě avantgardy i názorovým střetům jejích dvou generací (postoje K. Teigeho), způsobům...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 756-757
Annotation: Glosa k proměnám koncepce časopisu Estetika pod vedením nového šéfredaktora T. Hlobila, mj. k článkům níže zmíněných autorů in: Estetika...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 690-694
Annotation: Studie k níže zmíněnému dílu Z. Havlíčka a otázkám užití pojmu druhá avantgarda. Příspěvek zazněl v rámci níže zmíněného kolokvia.
Article