By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 155-196
Annotation: Studie se zabývá poetikou historického vyprávění, a to na širokém vzorku textů české a latinské dějepisné prózy 16. a 17. století, zkoumá...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 849-875
Annotation: Studie sleduje, jak bylo v humanistické literatuře traktováno téma tzv. dívčí války. Autorka navazuje na koncepty historického narativismu a ptá...
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 765-769
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu konaném 17. 9. 2019 ve Vile Lanna ve spolupráci Historického ústavu a Ústavu pro českou literaturu AV ČR u příležitosti...
Article
4
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 468-470
Česká literatura v síti [online]. -- 22. 10. 2018
Annotation: Referát z konference "Městská historiografie raného novověku" (28. 5. 2018, Praha) s poznámkami k jednotlivým příspěvkům, v rámci konference...
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 435-439
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 10. 2017
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 392-407
Annotation: Studie se věnuje aspektům teoretických problémů psaní literární historie. Východiskem úvah je zdánlivě ostrý konflikt mezi historickými analýzami,...
Article
7
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 612-617
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 11. 2015
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 125-130
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 941-949
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 291-295
Annotation: Nekrolog k úmrtí komparatisty a slavisty S. Wollmana ve věku 86 let.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 295-297
Annotation: Polemika s recenzí níže zmíněné knihy.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 225-234
Annotation: Úvodní text k přetisku studie M. Garberové (Historická korektnost, s. 235-356) představuje její vědeckou práci a soustředí se na metodologické...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 235-256
Annotation: Přetisk kapitoly z níže zmíněné knihy. Uvozeno textem na s. 225-234.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 76-86
Annotation: Studie věnovaná dílu lingvisty a teoretika literatury L. Doležela, u příležitosti jeho 90. narozenin. Na základě níže zmíněných Doleželových...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 94-101
Annotation: Recenze monografie věnované mýtotvornému a dějinotvornému významu Palackého Dějin kritizuje zejm. teoretická východiska autora knihy.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 101-106
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 111-118
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 929-935
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 791-811
Annotation: Studie s oddíly 1. Kanonizace; 2. Historiografie literatury; 3. Kanonizace monolingvalismu; 4. Kanonizace multilingvalismu?; 5. Český autor Maxim Biller?;...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 850-855
Annotation: Rozhovor o konceptu střední Evropy, středoevropské vědě, politice, kultuře a literatuře.
Article