By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 265-268
Annotation: Referát o online konferenci; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 277.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 117-120
Annotation: Referát o konferenci pořádané 11.-13. 9. 2019; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena na s. 130.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 940-942
Annotation: Referát o konferenci (Litomyšl, 5.-7. 6. 2019), jíž předcházela vernisáž výstavy o litomyšlské tiskárně P. Olivetského.
Article
4
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 617-623
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané ve dnech 15. a 16. 11. 2018 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 258-261
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 6. 2019
Annotation: Referát o 6. ročníku konference z cyklu Góry - literatura - kultura (Polanica-Zdrój, 2018); bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na...
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 261-264
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 9. 2019
Annotation: Referát o konferenci (FF UK, 30. 1. - 2. 2. 2019); bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 271.
Article
7
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 892-896
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 3. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané 23.-25. 11. 2018 na Univerzitě v Řezně; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena na s. 907.
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 757-760
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 1. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané ve dnech 19.-20. září 2018 v brněnské MZK. Biografická poznámka o autorce připojena na s. 767.
Article
9
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 468-470
Česká literatura v síti [online]. -- 22. 10. 2018
Annotation: Referát z konference "Městská historiografie raného novověku" (28. 5. 2018, Praha) s poznámkami k jednotlivým příspěvkům, v rámci konference...
Article
10
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 2, květen, s. 313-317
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 6. 2018
Annotation: Referát z mezinárodního sympozia "Der Wissenschafiler und Politiker Arnošt Kraus" (5.-6. 10. 2017, Filozofická fakulta univerzity Karlovy, Praha),...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 127-128
Annotation: Referát ze sympozia (20.-24. 11. 2017, Bratislava).
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 6, leden 2018, s. 967-968
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 3. 2018
Annotation: Referát z mezinárodní konference "Odkaz G. Lukácse" (27.-28. 4. 2017, Budapešť).
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 639-642
Annotation: Referát z konference "Bohumil Hrabal - Schizofrenická historiografie" ( 30.3. - 1. 4. 2017, Nymburk), která se konala u příležitosti 20. výročí...
Article
14
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 479-482
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 9. 2017
Annotation: Referát z konference "Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch" (2.-3. 6. 2016, Praha) u příležitosti 200. výročí...
Article
15
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 792-795
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 1. 2017
Annotation: Referát o mezioborovém kolokviu "Marxismus a humanitní vědy" (6. 10. 2016, ÚČL AV ČR, Praha).
Article
16
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 472-475
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 10. 2016
Annotation: Referát z konference "Reflexe undergroundu" (22. 9. 2015, Praha), kterou uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Knihovnou...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 139-142
Annotation: Referát z konference "Básně a místa" (27.-29. 1. 2016, Praha).
Article
18
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 985-987
Česká literatura v síti [online]. -- 30. 5. 2016
Annotation: Referát z mezinárodního setkání "CENDARI Summer School 2015: Researching Medieval Culture in a Digital Environment" I (20.-24. 7. 2015, Praha).
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 987-990
Annotation: Referát o průběhu konference Literární a knižní kultura v digitálním věku (27.-28. 4. 2015, Olomouc).
Article
20
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 807-810
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 3. 2016
Annotation: Referát z univerzitní konference "Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář" (6. -7. 11. 2015, Praha) s poznámkami k jednotlivým příspěvkům.
Article