By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 410-418
Annotation: Zkrácený a upravený příspěvek přednesený na literárněvědné konferenci Kritika literatury pro děti a mládež (1945-1995) konané 19. dubna...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 443-457
Annotation: Studie, přednesená jako referát na světovém kongresu bohemistů v r. 1995.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 109-111
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 513-522
Annotation: Referát o konferenci konané na univerzitě v Glasgowě 25.-26. listopadu 1995 a věnované památce náhle zesnulého (duben 1995) učitele této univerzity...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 1, s. 107-108
Annotation: Referát o konferenci uspořádané začátkem listopadu v Ostravě Katedrou české literatury, literární vědy a dějin umění na Filozofické fakultě...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 332-334
Annotation: Referát o průběhu 15. ročníku mezioborového sympozia konaného v rámci akce Smetanovské dny (Plzeň, 9. a 10. března 1995) s názvem Idyla a idyličnost...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 331-332
Annotation: Referát o sympoziu konaném 21. a 22. ledna 1995 na nově založené braniborské univerzitě v Postupimi (katedru slavistiky vede: Schmidová Herta);...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 5, s. 557-559
Annotation: Přehledový referát o průběhu 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (27. června - 1. července 1995 v Praze, usp. ÚČL AV ČR ve spolupráci...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 113-224
Annotation: Tematické číslo ČL věnované památce F. V.; s úvodní poznámkou redakce a s příspěvky (dílem ze sympozia na paměť F. V., konaného 14. 11....
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 5, s. 558-559
Annotation: Referát o konferenci uspořádané katedrou bohemistiky pedagogické fakulty v Ústí nad Labem; s komentovaným přehledem příspěvků (vyjdou v připravovaném...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 63-68
Annotation: Příspěvek přednesený na brněnské konferenci Oleg Sus redivivus.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 69-73
Annotation: Příspěvek přednesený na brněnské konferenci Oleg Sus redivivus.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 74-82
Annotation: Příspěvek přednesený na brněnské konferenci Oleg Sus redivivus.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 3, s. 347-348
Annotation: Referát o 13. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století konaného 11.-13. března 1993 (tentokrát na téma Sacrum et...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 4, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci k 200. výročí narození J. K. v Domě slovenské kultury v Praze 24. 5. 1993; spolupořadatelé ÚČL AV ČR a Matice slovenská.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 656-659
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 659-663
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 664-669
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 670-677
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article