By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 737-739
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 2. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 603-604
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 12. 2018
Annotation: Anotace.
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 612-616
Česká literatura v síti [online]. -- 30. 10. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 156-157
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 7. 2017
Annotation: Anotace.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 591-594
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 316-318
Česká literatura v síti [online]. -- 1. 8. 2016
Annotation: Anotace.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 236-246
Annotation: Článek poskytuje informace o Databázi českých meter (DČM), která zpřístupňuje metrický a strofický popis téměř 1 700 básnických sbírek...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 617-621
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 613-616
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 931-936
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 663-693
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi pojetím maskulinity a českým jazykem. Toto pojetí je analyzováno na základě vědeckých, publicistických a uměleckých...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 355-367
Annotation: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie P. J. Šafaříka a F. Palackého a jejich působení na diskusi o charakteru českého verše...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 101-106
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 501-527
Annotation: Studie analyzující za autorova života nezveřejněnou báseň K. H. Máchy Čech a její místo v kontextu soudobých vlastenecko-romantických mytologických...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 425-443
Annotation: Studie analyzující obrozenské časopisecké reflexe Rukopisu královédvorského a německé Písně o Nibelunzích, porovnávání české a německé...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 817-835
Annotation: Studie k romantické imaginaci v evropské obrozenské cestopisné literatuře; romantické ztvárnění přírody a krajiny v cestopisech M. M. Z. Poláka...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 533
Annotation: Předmluva k anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 534-536
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 537-538
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 539-541
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article