By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 738-741
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 785-786.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 627-631
Annotation: Referát o online workshopu na téma "Narativní a textová koherence: absence, latence, (ne)samozřejmost“, který byl pořádán Ústavem pro českou...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 468-489
Annotation: Studie analyzuje chronotop městské čtvrti Stínadla, která hraje klíčovou roli v narativní organizaci tzv. stínadelské trilogie románů J. Foglara;...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 438-467
Annotation: Studie je zaměřena na dílčí problematiku uměleckého narativu, kterou je funkční korelace percepční a kognitivní perspektivy, již analyzuje...
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 506-510
Česká literatura v síti [online]. -- 30. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce recenze (s. 525).
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 591-595
Česká literatura v síti [online]. -- 6. 1. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 637.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 524-528
Annotation: Úvodní článek k sérii textů na téma diachronní naratologie středověku (v kontextu české literatury) inspirovaný "manifestem" E. von Contzen,...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 529-555
Annotation: Studie manifestuje potřebu diachronní naratologie středověku; v jejím závěru autorka formuluje Deset tezí pro naratologii středověku. Bio-bibliografická...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 556-562
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných "manifestem" E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 563-568
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných manifestem E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 569-570
Annotation: Komentář k vývoji bádání o diachronní naratologii středověku navazuje na text "manifestu", který inspiroval sérii článků v tomto čísle...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 623-660
Annotation: Materiál studie je výběrem z diachronního průzkumu narativních způsobů v české próze 19. století. Sondami do tří narativních poetik (Františka...
Article
13
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 471-474
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 8. 2017
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 731-745
Annotation: Studie se zabývá historickou poetikou vyprávění (mj. ve shodě s programem tzv. diachronní naratologie). Pozornost je soustředěna na prostředky...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 408-418
Annotation: Studie vychází z folkloristického katalogu démonologických pověstí, resumuje implikovanou folkloristickou představu o literárním díle a metodu,...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 746-762
Annotation: Analýza teoretického zázemí a interpretačních přístupů v literárněhistorických pracích J. Janáčkové vznikla u příležitosti jejího životního...
Article
17
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 612-617
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 11. 2015
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 617-622
Česká literatura v síti [online]. -- 8. 2. 2016
Annotation: Recenze sborníku, který vznikl jako výstup konference Možnosti autobigrafickosti (2011, ÚSL SAV, Slovensko).
Article
19
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 292-298
Česká literatura v síti [online]. -- 22. 6. 2015
Annotation: Recenze sborníku s rozborem jednotlivých příspěvků.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 49-72
Annotation: Studie se věnuje teoretickému vymezení a definici žánru autobiografie, který tradičně stojí na pomezí mezi fikční a faktuální literaturou....
Article