By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 339-345
Annotation: Studie; původně zamýšleno jako doslov k 2. vydání Počátků.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 346-358
Annotation: Interpretační studie - přednáška pronesená na Masarykově univerzitě u příležitosti udělení čestného doktorátu 17. 11. 1995.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 359-393
Annotation: Studie je součástí skript věnovaných literární kritice v prvním desetiletí 20. století (připravuje Katedra české literatury FFUK); s kapitolami:...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 426-427
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 427-433
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 436-439
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 459-479
Annotation: Studie; s analýzou básnických i prozaických textů (původních i přeložených) in: Neuberský sborník, zejména z hlediska skutečného či domnělého...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 480-497
Annotation: Studie, s kapitolami: Próza sjednocující heterogennosti; Sylvie Richterová. Některé vnětextové předpoklady recepce; Návraty a jiné ztráty:...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 550-552
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 557-563
Annotation: Srovnávací studie, vycházející z 9.-12. kapitoly Štítného knihy Řeči besední; Tomáš Akvinský.
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 592-599
Annotation: Analytická studie srovnávající první verzi (Praha, Čs. spisovatel 1966) s přepracovanou podobou (Brno, Atlantis 1995).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 607-610
Annotation: Komentář k edici chronologicky uspořádaných 7 dopisů F. X. Š. a 6 dopisů J. Č. z let 1928-1936 (s. 610-620).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 621
Annotation: Úvodní poznámka k edici úryvků Z osobních vzpomínek Ewalda Oserse na Jaroslava Seiferta (s. 621-622) a Korespondence Jaroslava Seiferta s překladatelem...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 625-634
Annotation: Komentář ke korespondenci z let 1980-1995 čítající 184 dopisů (s kapitolkami: Časové vymezení, Rozsah a frekvence korespondence, Místa odeslání,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 643-651
Annotation: Úryvky z bohemistické seminární práce posluchačky třetího ročníku FF UP kombinace česká filologie - anglická filologie.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 656-657
Annotation: Komentář k některým výsledkům počítačové analýzy Kytice (jako diplomovou práci ji na Katedře bohemistiky FF UP obhájila v roce 1991: Ryšavá...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 3-16
Annotation: Studie analyzující autograf trojfragmentu neodeslaného dopisu B. N. z 21. 11. 1861 (adresát: Náprstek Vojtěch) z aspektu "procesu psaní" a autorčiny...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 50-64
Annotation: Studie s kapitolami: Rakovnické obrázky - dokument a "rekonstrukce příběhu"; Pražské obrázky - dokument a kulturněhistorický detail; Bouře a...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 66-78
Annotation: Originál studie vyšel ve sborníku Le roman tcheque dans le contexte international. Mémoire et tradition dans la prose contemporaine (ed. : Voisine-Jechová...
Article