By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 265-268
Annotation: Referát o online konferenci; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 277.
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 378-381
Česká literatura v síti [online]. -- 5. 10. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 400-401.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 182-203
Annotation: Studie se zabývá tématem smutku a melancholie v období socialistického realismu v českém a slovenském literárním kontextu. Autor na vybraných...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 444-449
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 617-622
Česká literatura v síti [online]. -- 8. 2. 2016
Annotation: Recenze sborníku, který vznikl jako výstup konference Možnosti autobigrafickosti (2011, ÚSL SAV, Slovensko).
Article
6
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 464-470
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 11. 2015
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 936-941
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 487-516
Annotation: Studie je zaměřená na analýzu klíčových poetologických a typologických aspektů autobiografie Jána Kollára Pamäti z mladších rokov života....
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 768-774
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 778-780
Annotation: Referát o konferenci.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 408-410
Annotation: Referát o konferenci.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 836-854
Annotation: Studie zabývající se romantickým konceptem slovanského mesianismu v díle slovenského básníka S. B. Hroboňa.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 587-593
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 757-759
Annotation: Referát.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 5, s. 760-763
Annotation: Zpráva o VI. ročníku studentské literárněvědné konference na téma Legendy a mýty české a slovenské literatury pořádané ÚČL AV ve dnech...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 4, s. 595-600
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 6, s. 133-135
Annotation: Referát o konferenci.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 601-603
Annotation: Referát o konferenci.
Article