By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 507-539
Annotation: Studie se zabývá užitím biblických citací v homiletickém cyklu "Kázání XXI" (vyd. 1663) a souvisejícím svodu příslušných částí evangelií...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 92-98
Annotation: Studie shrnuje, opravuje a doplňuje znalosti o dobových cizojazyčných verzích legendy o sv. Prokopu Sláva svatoprokopská F. Bridela. Autorka nabízí...
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 118-125
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 5. 2016
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 136-138
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 5. 2016
Annotation: Referát z pracovního setkání s názvem "Editor v pasti: problémy vydávání raněnovověkých vícejazyčných textů" (19. 11. 2015, Historický...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 435-447
Annotation: Příspěvek se vrací k dosud nevyřešené a zřejmě neřešitelné otázce, kdo byl tzv. Dominikán, z jehož pera vzešel překlad staročeského...
Article
6
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 287-293
Annotation: Příspěvek polemizuje s metodologickým pojetím studie E. F. Couceira (s. 252-268), poukazuje na nezmíněné nebo zkreslené aspekty problematiky tzv....
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 319-321
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 8. 2014
Annotation: Referát o konferenci konané 14. a 15. listopadu 2013 u příležitosti 460. výročí úmrtí V. Hájka u Libočan.
Article
9
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 133-137
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 3. 2014
Annotation: Článek o staročeské fotoarchivní sbírce ÚČL AV ČR a zpřístupnění katalogu s naskenovanými kartotéčními lístky na webu http://starocech.ucl.cas.cz.
Article
10
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 112-115
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 963-965
Annotation: Referát o otevřeném kolokviu pořádaném v ÚČL AV ČR 11. 9. 2012.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 903-930
Annotation: V této stati se autor snaží předložit literárněvědnému publiku (a nejen jemu) současný stav a problémy národní retrospektivní bibliografie...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 60-72
Annotation: Rozhovor s J. Kolárem o starší české literatuře mj. též o ediční praxi, osobnostech oboru (F. Vodička, J. Hrabák, J. Lehár aj.), vztahu "staré"...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 122-125
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 126-132
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 443-457
Annotation: Studie, přednesená jako referát na světovém kongresu bohemistů v r. 1995.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 557-563
Annotation: Srovnávací studie, vycházející z 9.-12. kapitoly Štítného knihy Řeči besední; Tomáš Akvinský.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 658-659
Annotation: Recenze.
Article
20