By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 54-77
Annotation: Úvodní studie k otisku překladu "Tří studií z kulturní sémiotiky" J. M. Lotmana; s oddíly Tartuská škola, Jurij Michajlovič Lotman, Text z...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 592-593
Annotation: Polemika o marxismu v literární vědě; na původní studii R. Kandy reagoval P. Janoušek, na Janouškovu polemiku K. Andělová; bio-bibliografická...
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 365-370
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 9. 2020
Annotation: Polemická reakce na článek P. Janouška je příspěvkem k diskusi o marxismu v literární vědě; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 75-82
Annotation: Polemika se studií R. Kandy o marxistickém obratu v myšlení J. Mukařovského a F. Vodičky. Autor studie vyčítá Kandovi přehlížení historického...
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 747-752
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 711-736
Annotation: Studie se zabývá teoretickými předpoklady přechodu J. Mukařovského a F. Vodičky od strukturalismu k marxismu a podobami poválečného - i poúnorového...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 380-389
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče, mapuje jeho vědeckou dráhu; bio-bibliografická poznámka o autorovi studie...
Article
9
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 230-238
Česká literatura v síti [online]. -- 7. 10. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 271.
Article
10
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 224-229
Česká literatura v síti [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 273.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 870-876
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 908.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 535-552
Annotation: Otisk vzájemné korespondence z let 1963-1975.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 2, květen, s. 153-181
Annotation: Studie předkládá revizi určitého momentu českých a francouzských dějin myšlení o literatuře, který se odehrál v druhé polovině 60. let...
Article
15
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 299-304
Česká literatura v síti [online]. -- 5. 6. 2017
Annotation: Rozhovor s profesorem slavistiky A. Hansen-Lövem, mj. o jeho vědecké činnosti, návštěvě Česka a vztahu s českými literárními vědci, dále...
Article
16
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 2, duben, s. 310-313
Česká literatura v síti [online]. -- 12. 6. 2017
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 440-445
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 9. 2016
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 99-109
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
19
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 109-115
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie o J. Mukařovském.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 332-333
Annotation: Nekrolog J. Sławińského (†1. 11. 2014).
Article